Seminar teoretico-practic „Educație sensibilă la gen în IET” cod.CM0003VI

250,00 MDL

SUBIECT: Educația de gen în grădiniță

FORMAT:

  1. Proiect didactic   (5 pagini, format Word, font de text: Times, New Roman, 12);
  2. Suport informativ la subiect (4 pagini, format Word, font de text: Times, New Roman, 12);
  3. Anexa 1 Prezentarea ce susține activitățile proiectului (25 pagini color, format PDF + 1 copie PPTX)
  4. Anexa 2 „Adevărat sau fals” (1 pagină color, format PDF);
  5. Anexa 3 Suport pentru activitățile în grup „Dimensiunea de gen în diverse domenii ale vieții” (19 pagini color, format PDF);
  6. Anexa 4 Ecusoane și sarcini pentru activități în  grup „ Corelarea activității instituționale la subiectul educației de gen cu prevederile Metodologiei de evaluare a instituțiilor de învățământ general”

Se structurează sub formă de activități interactive, lucru în grupuri, studii de caz. Presupune participarea și implicarea plenară a formabililor în propria învățare.

Achită și descarcă  direct de pe site!

La sfârșitul activității, participanții/educatorii vor fi capabili: 

 Să recunoască conceptele legate de educația de gen;

 Să deosebească aspecte privind formarea identității de gen la vârstă fragedă;

Să identifice activități care ar promova echitatea de gen în activitatea didactică și managerială;

 Să  recunoască comportamente discriminatorii în raport cu genul în activitățile educaționale;

Să diferențieze impactul discriminării de gen și a stereotipurilor de gen în diferite domenii de ale vieții;

Să participe activ la propria dezvoltare profesională prin implicare plenară în activitățile seminarului;

 

Shopping Cart
Scroll to Top