1. DISPOZIȚII GENERALE

Acest site este deținut de For Education SRL. La înregistrarea comenzii in magazinul online, Cumpărătorul  accepta Termeni si Condițiile de vânzare a produselor  care sunt bazați pe legislația RM (in continuare – Termeni și Condiții) prezentate mai jos.

Utilizarea website-ului presupune acceptarea Termeni si Condiții propuse de către For Education SRL, în conformitate cu Legea nr.284/2004 privind Comerțul Electronic. Relațiile dintre client si vânzător sunt stabilite în baza Legii nr.105/2003 cu privire la Protecția drepturilor consumatorului, si a altor acte normative adoptate în conformitate cu aceasta.

Vânzătorul își rezerva dreptul de a modifica Termenii si Condițiile date, iar Cumpărătorul este obligat sa monitorizeze modificările.

For Education SRL poate schimba conținutul site-ului la orice moment, poate aduce modificări de structură, conținut și accesibilitate, poate sista furnizarea informațiilor pe site, fără un acord prealabil și fără vreo notificare către dumneavoastră sau către persoane terțe.

 1. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prin utilizarea site-ului www.gradinitata.com, sunteți de acord în mod automat cu colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, care sunt necesare pentru procesarea/confirmarea/executarea comenzilor.

Datele personale se prelucrează doar pentru scopuri legitime, precum acela de a furniza produsele pe care le comanzi, promoții, Google Analytics, cookies și notificări\newsletter.

Toată informația ce conține date cu caracter personal este stocată și utilizată doar pentru perioada necesară atingerii scopurilor pentru care a fost colectată și în conformitate cu prevederile stabilite de Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

Noi folosim măsuri de securitate comerciale pentru a preveni accesul neautorizat, menținerea exactității datelor și pentru asigurarea utilizării corecte a informației de pe site. Transmiterea datelor pe internet sau prin rețea wireless nu poate fi protejata în totalitate. Prin urmare, la fel ca alte companii, noi nu putem garanta securitatea informației pe care o oferă Cumpărătorului, astfel, el va face acest lucru pe propria răspundere.

 1. ÎNREGISTRAREA ȘI ACHITAREA COMENZII

Achitarea comenzilor este posibilă cu cardul de plată. La achitarea comenzii veți primi un mesaj la adresa electronică indicată de dvs.  ce va confirma plata și posibilitatea de descărcare a produsului achitat.

Plata online se face în condiții de siguranța maxima folosind ca instrument de plată cardul de plată, care permite efectuarea de tranzacții online. După efectuarea plății veți primi o confirmare de plata pe adresa dvs. de email.

Procesatorul de plată folosește un sistem securizat, bazat pe ultima versiunea a standardului de securitate 3D-Secure ceea ce înseamnă o nouă abordare globală a autentificării cumpărătorilor în tranzacții sigure online. Această măsură de siguranță presupune redirecționarea utilizatorului în momentul efectuării plații pe o pagina securizata maib unde autentificarea fiecărui deținător de card se face prin atribuirea unui cod de unică folosințe pentru fiecare tranzacție online.

 Rambursarea mijloacelor bănești se efectuează doar pe cardul de plată care a fost folosit pentru achiziție.

Pentru a efectua o plată, va trebui să introduceți detaliile cardului dvs. bancar. Transferul acestor informații se face în conformitate cu toate măsurile de securitate necesare. Informațiile sunt transmise în formă criptată și sunt stocate numai pe un server specializat al sistemului de plăți.

Pentru efectuarea plății vor fi solicitate următoarele date:

  • Numărul cardului (16 cifre)
  • Data expirării (luna și anul)
  • Codul CVC sau CVV (3 cifre)
  • Numele și prenumele de pe cardul de plată

Toate achitările se procesează in moneda naționala – MDL (lei moldovenești). În cazul în care valuta operațiunii diferă de valuta achitării, convertirea sumei operațiunii se efectuează conform cursului la operațiunile cu carduri din ziua decontării, al băncii emitente.

 1. LIVRAREA PRODUSELOR 

După înregistrarea comenzii, cumpărătorului i se oferă  posibilitatea de achitare, ulterior efectuării plății –  descărcarea produselor digitale.

 1. DREPTUL LA RETUR

Conform noțiunii din Legea nr. 105-XV din 13 martie 2013 privind protecția consumatorilor Cumpărătorul are dreptul de a returna produs/marfa procurată din anumite motive în timp de 14 zile de la ziua achitării. Mijloacele bănești sunt returnate pe cardul de pe care s-a efectuat cumpărătura. 

Produse ce nu pot fi supuse returului

Produsele vândute de către compania SRL For Education   sunt produse virtuale, descărcabile și printabile,  de aceea aceste produse nu pot fi supuse vreunui retur din partea cumpărătorului. Excepție face produsul achitat multiplu de către același cumpărător. În acest caz, cumpărătorului i se returnează plata achitată  la același număr de card de pe care s-a efectuat achitarea sau i se poate oferi, la alegere, unul sau mai multe produse care echivalează cu suma achitată în plus.

Cum vă puteți exercita drepturile dumneavoastră?

Pentru exercitarea acestor drepturi, dumneavoastră vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa de e-mail: gradinitatasite@gmail.com .

La fel, vă puteți adresa la serviciile de suport ale website-ul gradinitata.com cu orice alte întrebări referitoare la modul de exercitare a drepturilor Dvs. la nr. de telefon +(373) 68018801.

Site-ul oficial al Agenției pentru Protecția Consumatorului și Supravegherea Pieței RM

Aceste prevederi pot suferi modificări/actualizări ocazionale. Va recomandam sa verificați la fiecare utilizare a website-ului gradinitata.com prezentele prevederi, pentru a fi tot timpul informați in legătura cu acestea. Prin accesarea website-ul gradinitata.com sau utilizarea serviciilor gradinitata.com prin intermediul website-ului menționat, ulterior modificărilor, se vor considera acceptate, noile prevederi.

     6. POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

În conformitate cu prevederile Legii Nr.133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal, furnizorul de servicii prelucrează date cu caracter personal. Datele cu caracter personal sunt prelucrate cu bună-credință și se face în temeiul și în conformitate cu prevederile legale. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace mixte (automate și manuale), cu respectarea cerințelor legale și în condiții care să asigure securitatea, confidențialitatea și respectarea drepturilor persoanelor vizate.

Furnizorul colectează și prelucrează doar datele personale furnizate de consumatori la efectuarea comenzii: nume, prenume, număr de telefon, adresă electronică, adresa poștală.

Datele personale sunt utilizate exclusiv în scopul administrării site-ului, pentru a permite accesul la informații special, pentru livrarea comenzilor. Prin prezenta informare, utilizatorii și consumatorii iau cunoștință despre faptul că li se vor prelucra și utiliza datele cu caracter personal (nume, prenume, număr de telefon, adresa, adresa poștală). Furnizorul de servicii prelucrează datele cu caracter personal ale utilizatorilor și consumatorilor care sunt furnizate prin navigarea, folosirea și înregistrarea pe site-ul www.gradinitata.com

Orice informație furnizată de către utilizatorii și consumatorii site-ului www.gradinitata.com, va fi considerată și va reprezenta consimțământul expres ca datele personale să fie folosite de Furnizor.

Furnizorul nu va dezvălui unei terțe părți niciuna dintre datele deținute, fără acordul persoanelor vizate și nu va comercializa, schimba, divulga aceste date cu alte persoane, cu excepțiile prevăzute de legislația în vigoare (la solicitarea instituțiilor publice ale statului, organele de drept, instanțelor de judecată, de asemenea autorizate să prelucreze date cu caracter personal).

Datele cu caracter personal pot fi prelucrate și utilizate de către Furnizor și în scopuri statistice și de promovare ulterioară.

Furnizorul de servicii îndeplinește cerințele de securitate a datelor cu caracter personal și asigură protecția datelor consumatorilor și le protejează pentru a nu fi pierdute, distruse, distorsionate/falsificate sau divulgate terțelor persoane.

Angajații furnizorului de servicii sunt obligați să respecte confidențialitatea datelor personale ale consumatorilor. Prelucrarea datelor cu caracter personal va fi realizată de persoana împuternicită a Furnizorului.

Furnizorul utilizează metode și tehnologii de securitate conform prevederilor legale în vigoare.

Furnizorul nu colectează informații referitoare la tranzacții, cum ar fi nr. la card, data expirării, țara de origine.

Pentru mai multe detalii și informații orice persoană interesată se poate adresa printr-un email la gradinitatasite@mail.com sau prin telefon la numărul +373 68 01 88 01

     7. DREPTURI DE AUTOR

Produsele și materialele expuse spre comercializare ca suport în format digital pe pagina web gradinitata.com  aparțin exclusiv autorilor și coautorilor creațiilor (operelor) corespunzătoare, iar SRL For Education este titular de drepturi în baza contractelor încheiate și beneficiază de protecția oferită de Legea RM privind dreptul de autor și drepturile conexe, nr. 230 din 28.07.2022.

Astfel, sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, decompilarea, distribuirea, publicarea, afișarea, modificarea, crearea de produse sau servicii derivate, precum și orice modalitate de exploatare a produselor plasate și/sau procurate de pe pagina web gradinitata.com , fără acordul scris al titularului de drepturi, cu excepția afișării pe ecranul unui computer personal și imprimarea sau descărcarea, în scop personal și necomercial, a unor documente sau materiale didactice desemnate în acest scop și cu condiția păstrării nemodificate a tuturor elementelor care fac referire la drepturile de proprietate intelectuală, alte drepturi de proprietate și condițiile de utilizare și păstrare a documentelor sau a informațiilor respective.

Dacă nu există un acord scris de utilizare sau un contract corespunzător, încheiat cu SRL For Education, beneficiarii și/sau furnizorii de servicii online de partajare de conținut poartă răspundere civilă, contravențională sau penală pentru actele neautorizate de comunicare publică, inclusiv pentru punerea la dispoziția publicului a operelor protejate prin drept de autor sau a altor obiecte protejate.

Încălcarea drepturilor recunoscute și protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe, nr. 230 din 28.07.2022 atrage răspundere civilă, contravențională sau penală, după caz, iar măsurile stabilite și menționate, au scopul de a asigura respectarea drepturilor autorilor și coautorilor creațiilor (operelor) protejate prin drept de autor sau a altor obiecte protejate.

      8. RĂSPUNDERI

Conținutul materialelor reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor și coautorilor creațiilor (operelor) expuse și nu reflectă în mod neapărat viziunea SRL For Education, aceasta asumându-și obligația de a le promova și de a le oferi suportul didactic în format digital.

Dumneavoastră, în calitate de utilizator, sunteți singurul responsabil atât față de terți, cât și față de S.R.L For Education în legătură cu accesarea, utilizarea sau exploatarea Conținutului. S.R.L. For Education își rezervă dreptul de a modifica, șterge orice mesaj postat pe site, interpretat de către S.R.L. For Education ca fiind abuziv, defăimător, obscen sau de natură de a aduce vreo atingere unui drept legal protejat.

Utilizarea site-ului reprezintă faptul că declarați și sunteți de acord cu publicarea de către S.R.L For Education a unui Conținut, stabilit pe baza unor criterii proprii, conținut ce poate fi interpretat ca fiind publicat, prezentat într-o manieră care să nu fie conformă cu dorințele dumneavoastră. Într-un asemenea caz răspunderea S.R.L For Education nu poate fi reținută. 

9. OBLIGATIILE UTILIZATORILOR LA INREGISTRARE SAU COMPLETAREA FORMULARELOR DE INSCRIERE

 1. Accesul la conținutul online al site-ului  www.gradinitata.com este liber.
 2. Pentru opțiunea “Login/Înregistrare”, utilizatorului i se va cere să ofere datele sale de contact. Formularul (formularele) de comandă a produselor/produsului digital descărcabil  va conține informații de contact detaliate ale utilizatorului (numele complet, adresa, telefonul mobil, adresa de e-mail).
 3. După ce completează formularul de înscriere utilizatorul va  primi accesul la cumpărătură sub formă de buton de acces (pentru o perioadă de 24 ore)  pentru descărcarea bunurilor digitale achiziționate – până la 3 ori descărcare a aceluiași  produs.
 4. Toate datele pe care le furnizeaza utilizatorul trebuie sa fie reale, acesta fiind responsabil pentru ele.

10. DATELE DE CONTACT

Denumirea juridica a companiei: For Education SRL

IDNO: 1022600052952

Adresa juridica: R. Moldova, r-ul Strășeni, s. Pănășești,  str. Decebal, nr 32

Telefon de contact: +373 68 01 88 01

Email de contact: gradinitatasite@mail.com    

Shopping Cart
Scroll to Top