Nomenclatorul tipurilor de documente și rapoarte ale managerului IET, cod.AA0031VI

200,00 MDL

SUBIECT: Foi de titlu pentru fiecare dintre documentele/dosarele Nomenclatorului tipurilor de documentație și rapoarte deținute de către manager  + Nomenclatorul în format Word (Gratuit)

FORMAT:  28 pagini de titlu formatate pentru fiecare tip de document,  PDF, color,  + 6  pagini de text în format WORD (oferite GRATUIT), (font de text Times New Roman, 14)  total 39 pagini

Produsul dat face referință la tipurile de documente / acte normative și rapoarte obligatorii pentru a fi deținute, cunoscute, elaborate și completate de către managerul din educația timpurie din Republica Moldova, totodată incluzând denumirea generică a documentului (foi de titlu pentru mapele sau dosarele respective).

Produsul include și o listă tabelară a documentelor de bază care reflectă și asigură funcționarea normativă activității manageriale, inclusiv informații despre cine  elaborează, cine aprobă / verifică, perioada elaborării/completării și durata de păstrare a documentelor / dosarelor  – se oferă GRATUIT;

Foile de titlu pentru documentele din Nomenclator sunt elaborate în corespundere cu OMECC 111 din 06.02.2024 și obligațiile de funcție ale managerului.

La decizia instituției documentația de la fiecare categorie de documente se va elabora, completa și păstra în format electronic sau imprimat pe hârtie.

Achită  paginile de titlu pentru dosare și descarcă-le, inclusiv primești documentul în format Word în mod GRATUIT.

Organizează-ți activitatea în corespundere cu legislația din domeniul educației timpurii.

Shopping Cart
Scroll to Top