Șabloane de Ordine pentru activitatea de bază cod.AA0006VI

175,00 MDL

SUBIECT: EXEMPLE de Șabloane de ordine pentru activitatea de bază a instituției preșcolare,  emise conform actelor normative și legislative. Reglementează activitatea curentă a instituției și în momentul emiterii devin obligatorii pentru personalul angajat și/sau partenerii educaționali al grădiniței.

Achită și primești acces de descărcare la 2 fișiere identice (unul în format editabil – Word și altul în format PDF).

Set de șabloane pentru Ordinele pentru activitatea de bază din cadrul grădiniței, elaborate în baza  actelor legislative și normative ale Rep. Moldova. Lista ordinelor:

 1. Cu privire la aprobarea componenței nominale a Consiliului de administrație
 2. Cu privire aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a IET
 3. Cu privire la constituirea comisiei de triere a bucatelor
 4. Cu privire la ocrotirea vieţii şi sănătăţii copiilor (IOVSC) din IET
 5. Cu privire la organizarea controlului „Pregătirea spațiilor educaționale către noul an de studii”
 6. Cu privire la contracararea corupției în IET
 7. Cu privire la înmatricularea copiilor în IET
 8. Cu privire la înmatricularea copilului în IET
 9. Cu privire la exmatricularea copiilor din grădiniță în legătură cu absolvirea IET
 10. Cu privire la exmatricularea copilului din IET
 11. Cu privire la desemnarea secretarului consiliului pedagogic
 12. Cu privire la organizarea instruirii periodice la Securitatea şi Sănătatea muncii
 13. Cu privire la comisia de evaluare internă și de atestare în învățământul general pentru anul de studii 202_ – 202_
 14. Cu privire la constituirea consiliului de etică din IET
 15. Cu privire la constituirea comisiei multidisciplinare instituţionale
 16. Cu privire la aprobarea fișelor de post 
 17. Cu privire la comisia de evaluare internă (se constituie această comisie pentru evaluarea internă conform metodologiei ANACEC)
 18. Cu privire la numirea persoanei responsabile de SIME în IET __________
 19. Cu privire organizarea instituțională și de intervenție a angajaților în caz de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului
 20. Cu privire graficul concediilor pentru anul calendaristic 202 _
 21. Cu privire la acordarea compensațiilor bănești anuale personalului didactic din IET 
 22. Cu privire la desemnarea responsabilului pentru monitorizarea persoanelor care vizitează instituția

Ai posibilitatea de a descărca fiecare dintre cele 2 fișiere de maximum 3 ori pe parcursul a 24 ore din momentul achitării.

Shopping Cart
Scroll to Top