Proiecte de hotărâri Consiliul de Administrație cod.AA0005VI

190,00 MDL

SUBIECT: Exemple de Proiecte de hotărâri OBLIGATORII a fi emise de către Consiliul de administrație din IET, în conformitate cu Regulamentul-cadru cu privire la funcționarea consiliului de administrație al instituției de învățământ general din Republica Moldova.

Hotărârile concrete vor fi luate conform Planului anual stabilit al Consiliului și vor avea conținutul  în funcție de propunerile membrilor Consiliului de administrație și/sau a părților interesate.

Hotărârile adoptate (structurate ca exemplul din formatul propus, dar cu un conținut propriu) pot fi popularizate părților interesate: părinți, APL, OLSDÎ, etc. pentru asigurarea transparenței activității instituție: pe panourile informative ale instituției, pe site-ul oficial al instituției, pe Pagina de pe rețelele de socializare,  în grupurile sociale ale părinților, sau în oricare mod administrația consideră că va asigura transparența deciziilor.

După achitare primești acces de descărcare la un fișier  în format  Word  cu toate proiectele de Hotărâri, conform listei din descrierea produsului!

EXEMPLE de Proiecte de hotărâri OBLIGATORII de a fi luate de către Consiliul de administrație din IET (șabloane în format editabil, document Word):

 1. Cu privire la stabilirea responsabilităților membrilor consiliului de administrație
 2. Cu privire la aprobarea proiecției anuale a tematicii ședințelor Consiliului de administrație pentru anul de studii 202_ -202_ (Anexa – Planul consiliului)
 3. Cu privire la organizarea audierilor publice referitor la avizarea bugetului pentru anul bugetar 202_ 
 4. Cu privire la avizarea bugetul IET  pentru anul 202_
 5. Cu privire la organizarea audierilor publice vizând executarea bugetului pentru anul bugetar 202_ – 
 6.  Cu privire la aprobarea  Planului anual de studii 202_ – 202_ 
 7. Cu privire la aprobarea  Regulamentului Intern al IET
 8. Cu privire la avizarea  numărului de grupe, a numărului de copii pentru anul de studii 202_-202_
 9. Cu privire la aprobarea  orarului  de activitate al  IET 
 10. Cu privire la aprobarea  Planului de dezvoltare strategică al  IET 
 11. Cu privire la desemnarea reprezentantului  IET în comisia de concurs a directorului IET
 12. Cu privire la desemnarea cadrului de conducere în Consiliul de etică al IET
 13. Cu privire la aprobarea  Raportul de evaluare  internă a  IET 
 14. Cu privire la aprobarea  Raportul anual de activitate al cadrului de conducere al  IET
 15. Cu privire la dezbaterea schemei de încadrare a personalului IET pentru anul de studii 202_ – 202_
 16. Cu privire la evidența instituționalizării copiilor din localitatea / sectorul / districtul arondat de IET 

Ai posibilitate de a descărca acest produs de cel mult 3 ori,  timp de 24 ore din momentul achitării.

Shopping Cart
Scroll to Top