Plan anual de activitate a IET (managerial) cod.AA0025VI

450,00 MDL

SUBIECT: Exemplu de Plan managerial anual elaborat în corespundere cu Dimensiunile, Standardele și indicatorii  Metodologiei de evaluare a Instituțiilor de învățământ general

FORMAT: Plan în format Word, editabil, 55 pagini, font de text Times New Roman, 14

Prevede acțiuni manageriale ce pot fi realizate pe parcursul unui an de studii într-o instituție de educație timpurie (Rep. Moldova)

 

Planul anual propus are următoarea structură:

  1. Cartea de vizită a instituției (prevede spații pentru  completarea  cu datele statistice personale);
  2. Analiza SWOT (este expusă, va fi adaptată în funcție de specificul IET)
  3. Dimensiunea I: Sănătate, siguranță, protecție
  4. Dimensiunea II:  Participare democratică
  5. Dimensiunea III: Incluziune educațională
  6. Dimensiunea IV: Eficiență educațională
  7. Dimensiunea V: Educație sensibilă la gen
  8. Activitatea consiliului pedagogic
  9. Activitatea metodică
  10. Control și dirijare

Vor fi operate modificări, completări, adaptări și ajustări ale planului în funcție de managementul actual al IET, de necesitățile de formare ale cadrelor didactice, infrastructura și dotările instituției, de  numărul de grupe/ copii, perspective de dezvoltare instituțională conform Planului de dezvoltare instituțională.
Nu sunt incluse: Planul Consiliului de administrație, Planul Consiliului de etică, Planul Comisiei multidisciplinare  intra-instituționale, Planul Comisiei de atestare

Achită și descarcă imediat (direct pe site și din mesajul primit pe poșta electronică indicată în procesul de completare a comenzii). Link valabil timp de 24 ore din momentul achitării

 

 

Shopping Cart
Scroll to Top