Nomenclatorul tipurilor de documente și rapoarte ale metodistului, cod.CE0016VI

150,00 MDL

SUBIECT: Foi de titlu pentru fiecare dintre documentele/dosarele Nomenclatorului tipurilor de documentație și rapoarte deținute de către metodist  + Nomenclatorul în format Word (oferit GRATUIT)

FORMAT:  10 pagini de titlu pentru fiecare tip de document,  JPG, color,  + 2  pagini de text în format WORD (oferite GRATUIT), (font de text Times New Roman, 14)  total 19 pagini

Descriere

Produsul dat face referință la tipurile de documente / acte normative și rapoarte obligatorii pentru a fi deținute, cunoscute, elaborate și completate de către metodistul din educația timpurie din Republica Moldova.

Nomenclatorul include foile de titlu ale documentelor și !!!GRATUIT –  lista tabelară a documentelor de bază care reflectă și asigură funcționarea normativă activității metodice, inclusiv informații despre cine  elaborează, cine aprobă / verifică, perioada elaborării/completării și durata de păstrare a documentelor / dosarelor;

Nomenclatorul este elaborat în corespundere cu obligațiile de funcție ale metodistului.

La decizia instituției documentația de la fiecare categorie de documente se va elabora, completa și păstra în format electronic sau imprimat pe hârtie.

Achită  paginile de titlu pentru dosare și descarcă-le, primind GRATUIT documentul în format Word.  Organizează-ți activitatea în corespundere cu legislația din domeniul educației timpurii.