Nomenclatorul tipurilor de documente și rapoarte ale educatorului, cod.CE0015VI

150,00 MDL

SUBIECT: Nomenclatorul tipurilor de documentație și rapoarte deținute de către educator și foi de titlu pentru fiecare dintre documentele/dosarele indicate în Nomenclator

FORMAT:  20 pagini de titlu pentru fiecare tip de document,  JPG, color +  6 pagini de text în format WORD (GRATUIT) (font de text Times New Roman, 14)

Nomenclatorul enumeră tipurile de documente / acte normative și rapoarte obligatorii pentru a fi deținute și cunoscute, elaborate și completate de către cadrele didactice din educația timpurie din Republica Moldova.

Produsul include paginile de titlu și lista  documentelor principale care reflectă și asigură funcționarea normativă a grupei de copii, inclusiv informații despre cine le elaborează, cine le aprobă / verifică, perioada elaborării/completării și durata de păstrare a documentelor/dosarelor;

Nomenclatorul este elaborat în corespundere cu obligațiile de funcție ale educatorilor.

La decizia instituției documentația se va elabora, completa și păstra în format electronic sau imprimat pe hârtie.

Achită și descarcă documentul în format Word și toate paginile de titlu pentru dosare.
Organizează-ți / racordează-ți activitatea în corespundere cu legislația RM.

Shopping Cart
Scroll to Top