Proiect didactic „Călătorie-bucurie. Mijloacele de transport și reguli de circulație” (5-7 ani) cod.PD0058VI

250,00 MDL

SUBIECT: Proiect didactic  pentru copii de 5-7ani la tema  Mijloacele de transport. Reguli de securitate în transport și pe stradă.
Activitate de evaluare

FORMAT: Proiectul didactic: 5,5 pagini Word, Font de text Times New Roman 12 , + 8 anexe color în format  PDF

Toate activitățile propuse sunt  selectate astfel încât copiii să participe cu interes și entuziasm la toate etapele proiectului.  Activitățile sunt interactive,  sunt propuse jocuri și sarcini pentru dezvoltarea personală, cognitivă, fizică și emoțională a copilului conform particularităților de vârstă.

În scenariu este inclus  1 link de pe YouTube al unei melodii utilizate în activitatea dinamică

În activitate este inclusă o activitate digitală – joc. La fel, sunt propuse alte 2 activități digitale ce pot fi expediate părinților ca material suplimentar pentru consolidarea cunoștințelor la subiectul predat/evaluat

După achitare primești imediat acces de descărcarea  tuturor fișierelor (inclusiv  cu mesaj de confirmare a comenzii pe e-mail)!

Conține proiectul propriu-zis în format de document editabil și imprimabil  conform structurii de proiect ERRE. Pot fi făcute modificări și/ sau completări la text, în funcție de interesele și competențele grupului de copii.

Domeniu de activitate/Dimensiune vizate:

 • Limbaj și comunicare / Educația pentru limbaj și comunicare
 • Sănătate și motricitate/Educația pentru societate

Unități de competență:

 • ELC 2.2 Crearea, susținerea unui dialog în situații de comunicare cunoscute, folosind întrebări deschise și răspunsuri desfășurate.
 • EPS 3.5 Aplicarea regulilor de comportament civilizat în diferite mijloace de transport, pe stradă și a regulilor de circulație.

Câteva dintre obiectivele activității:

 • Să decodeze cu ajutorul imaginilor cuvintele din Mesaj și fișele de lucru
 • Să recunoască mijlocul de transport  în baza descrierii făcute de cadrul didactic  ;
 •  Să răspundă la întrebări în baza subiectului discutat ;
 • numească 2-3 reguli de comportament în transportul public și în stradă
 •  Să identifice imagini ce reprezintă comportamente corecte sau periculoase în stradă
 • execute ritmic mișcările din jocurile de mișcare propuse 
 • mânuiască cu dibăcie și atenție materialele puse la dispoziție;
 • aprecieze verbal și nonverbal lucrările colegilor realizate în centre;

Anexe color:

 • Anexa nr. 1  Mesajul ( 18 pagini , format PDF)
 • Anexa nr. 2  Posterul și imaginile pentru metoda Diamantul ( 2 pagini, format PDF )
 • Anexa nr. 3 Cuvintele și linkul la piesa folosită la jocul de mișcare ( 1 pagină, format word)
 • Anexa nr. 4  Imagini  pentru posterul reprezentând comportamentele în transportul public ( 8 pagini, format PDF)
 • Anexa nr. 5  Fișă de lucru centrul alfabetizare ( 1 pagină, format PDF)
 • Anexa nr. 6 Fișă de lucru centrul Științe  ( 3  pagini color, format PDF)
 • Anexa nr. 7   Fișă de lucru centrul Arte ( 2 pagini, format PDF)
 • Anexa nr. 8   Fișă de lucru centrul Joc de masă ( 2 pagini, format PDF)

  După achitare ai posibilitate de a descărca fiecare din aceste materiale (Proiectul didactic și anexele) de până la 5 ori, timp de 24 ore
Shopping Cart
Scroll to Top