Proiect didactic „Sportul practicăm – sănătoși suntem!” (5-7 ani) cod.PD0029LC

200,00 MDL

SUBIECT: Proiect didactic la educația fizică  pentru copii de 5-7 ani la tema: „Sportul practicăm – sănătoși suntem”

FORMAT: Proiectul didactic: 10 pagini Word, Font de text Times New Roman 12

Proiectul desfășurat descrie acțiunile educatorului și ale copiilor pentru organizarea și desfășurarea unei activități complexe de educație fizică . Include elementul de surpriză, recitare, imitarea mișcărilor diferitor vietăți,  jocul dinamic, etc

Se referă la exersarea deprinderilor motrice în activitate individuală și colectivă: variații de mers și alergare, aruncarea mingii, târâre, etc

Conține proiectul propriu-zis al activității de educație fizică, în format de document editabil și imprimabil  conform structurii de proiect ERRE. Pot fi făcute modificări și sau completări la text, în funcție de interesele și competențele grupului de copii.

Domeniu de activitate vizat: Sănătate și motricitate

Câteva dintre obiectivele activității:

  1. Să recunoască mișcările necesare de executat în conformitate cu indicațiile verbale;
  2. Să asocieze ritmic mișcările  exercițiilor fizice cu indicațiile propuse;
  3. Să execute corect și prompt comenzile primite de la educator;
  4. Să exerseze tehnica de aruncare a mingii  în coș de pe loc;
  5. Să se deplaseze  în tempo moderat, respectând distanța între colegi;
  6. Să  demonstreze interes și bună dispoziție în timpul executării mișcărilor fizice;
  7.  Să respecte prin execuție regulile simple stabilite pentru desfășurarea unui joc;

Ai posibilitate de a descărca Proiectul didactic de maximum 5 ori timp de 24 ore

Shopping Cart
Scroll to Top