Proiect didactic „Primăvara cu alai trece mândră peste plai!” (6-7 ani) cod.PD0067VI

250,00 MDL

SUBIECT: Proiect didactic  pentru copii de 6-7 ani la tema  Evaluare finală grupa pregătitoare
FORMAT: Proiectul didactic: 8 pagini proiect Word, Font de text Times New Roman 12 + 3 pagini anexe Word , + 12 anexe color în format  PDF   (38 pagini)

Activitățile sunt structurate dinamic și interactiv pentru a ajuta educatorul să realizeze o activitate de evaluare în care copiii să demonstreze o parte din competențele acumulate pe parcursul perioadei preșcolare: comunicare, logică, rezolvare de probleme, atitudine față de mediu, dezvoltare a motricității fine și grosiere, socializare, etc.

După achitare primești imediat acces de descărcarea  tuturor fișierelor (inclusiv  cu mesaj de confirmare a comenzii pe e-mail)!
Mai multe detalii citește mai jos

Conține proiectul propriu-zis în format de document editabil și imprimabil  conform structurii de proiect ERRE. Pot fi făcute modificări și/ sau completări la text, în funcție de  competențele grupului de copii.

Domeniu de activitate/Dimensiune vizate:

Limbaj și comunicare/Educație pentru limbaj și comunicare
Științe și tehnologii/Formarea reprezentărilor elementare matematice/Educație pentru mediu

Unități de competență:

 • ELC 2.7. Formularea enunțului dezvoltat, respectând ordinea corectă a părților de propoziție (subiect, predicat și alte părți de propoziție).
 • ELC 4.5.Manifestarea interesului pentru decodarea mesajelor scrise.
 • FREM 2.6. Compararea numerelor naturale, utilizând semnele de comparație. 
 • FREM 2.7. Efectuarea operaţiilor de adunare şi scădere cu 1-2 unităţi.
 • EPM 3.2. Identificarea și argumentarea rolului omului în menținerea unui mediu ecologic.

Câteva dintre obiectivele activității:

 • Să decodeze mesajul, rezolvând sarcinile propuse;
 • Să desprindă semnificația a 3-5 cuvinte în baza ghicitorilor propuse;
 •  Să numească 3-4 însușiri ale cuvintelor, în baza jocurilor și activităților propuse;
 • Să formuleze propoziții dezvoltate, răspunzând la  întrebările din cadrul conversațiilor cu educatoarea; 
 •  Să audieze cu atenție înregistrarea audio, asociind sunetele cu obiecte sau fenomene din natură;
 • Să rezolve 2-3 probleme în baza poeziilor matematice propuse;
 • Să execute cu precizie mișcări grosiere precum pășirea obstacolelor sau săritura cu avânt;
 •  Să măsoare semințele cu atenție, folosind instrumente standard de măsurare;
 • Să aranjeze în ordine crescătoare cartonașele cu dezvoltarea plantei;
 • să acționeze individual, în grup mic și în grup mare, respectând regulile de comunicare
 • Să manifeste entuziasm în timpul soluționării sarcinilor propuse;
 •  Să interacționeze cu răbdare, așteptându-și rândul în timpul activităților propuse ;

Anexe color:

 • Anexa nr. 1  Mesajul (12 pagini, format JPG)
 • Anexa nr. 2  Imagini  cu picături de ploaie ( 4 pagini format PDF)
 • Anexa nr. 3   Ghicitori și imagini-răspuns ale ghicitorilor (7 pagini, format PDF + 1 pagină Word )
 • Anexa nr. 4 și 5 Povestea și imagini necesare  (3 pagini PDF + 1/2  pagină, format  Word)
 • Anexa nr. 6  Imagini cu etapele de dezvoltare ale plantei  ( 2 pagini, format PDF)
 • Anexa nr. 7 Fișă pentru înscrierea rezultatelor la măsurare (1 pagină, format PDF)
 • Anexa nr. 8 Probleme matematice (1 pagină format Word)
 • Anexa nr. 9 Imagini pentru medalii și repartizarea în centre(1 pagină format PDF)
 • Anexa nr. 10  Fișă de lucru Alfabetizare (1 pagină,   format PDF)
 • Anexa nr. 11 Fișă de lucru  Științe (1 pagină, format PDF)
 • Anexa nr. 12 Fișe de lucru  Joc de masă (5 pagini, format PDF)
 •  
 • După achitare ai posibilitate de a descărca fiecare din aceste materiale (Proiectul didactic și anexele) de până la 5 ori, timp de 24 ore
Shopping Cart
Scroll to Top