Proiect didactic „Atenție! Focul !” (5-7 ani) cod.PD0066VI

250,00 MDL

SUBIECT: Proiect didactic  pentru copii de 5-7 ani la tema  Protecția vieții și securitatea personală în caz de incendiu
FORMAT: Proiectul didactic: 10 pagini Word, Font de text Times New Roman 12 , + 10 anexe color în format  PDF și JPG  (33 pagini)

Activitățile propuse sunt  structurate astfel încât copiii să participe cu interes și entuziasm la toate etapele proiectului.  Activitățile sunt interactive,  sunt propuse experimente,  jocuri didactice și jocuri dinamice (corelate cu această activitate), dar și sarcini pentru dezvoltarea personală, cognitivă, fizică și emoțională a copilului conform particularităților de vârstă.

Copiii învață despre pericolele focului, despre modalitățile de intervenție primară în stingerea focului sau acordarea primului ajutor. Sunt propuse activități de simulare a comportamentului în caz de incendiu.

După achitare primești imediat acces de descărcarea  tuturor fișierelor (inclusiv  cu mesaj de confirmare a comenzii pe e-mail)!
Mai multe detalii citește mai jos

Descriere

Conține proiectul propriu-zis în format de document editabil și imprimabil  conform structurii de proiect ERRE. Pot fi făcute modificări și/ sau completări la text, în funcție de interesele și competențele grupului de copii.

Domeniu de activitate/Dimensiune vizate:

Sănătate și motricitate/Educație pentru sănătate
Științe și tehnologii/Formarea reprezentărilor elementare matematice

Unități de competență:

EPS 3.2. Respectarea regulilor privind protecţia vieţii proprii şi a celor din jur.
EPS 3.3. Identificarea situaţiilor de pericol și a persoanelor de încredere.
EPS 3.4. Utilizarea elementelor de acordare a primului ajutor.
FREM 6.1. Identificarea unor soluții creative în rezolvarea problemelor, dezvoltând gândirea critică și logică

Câteva dintre obiectivele activității:

 • Să citească mesajul prin intermediul imaginilor și cuvintelor simple, ajutați de educatoare;
 • Să urmărească cu atenție imaginile video, expunând în 1-2 enunțuri esența conținutului;
 • Să analizeze conținutul cartonașelor cu imagini propuse, asociindu-le cu pericole de incendiu;
 •  Să formuleze  propoziții-concluzii referitoare la observările din cadrul experimentelor;
 • Să numească acțiunile primare pe care poate să le întreprindă în caz de incendiu;
 • Să exerseze stingerea focului cu ajutorul unor mijloace elementare de stingere;
 • Să se miște cu îndemânare, traversând obstacolele pentru realiza sarcinile propuse în joc;
 • Să aplice tehnici simple de protecție a vieții proprii în caz de incendiu (simulare);
 • Să se implice la fiecare etapă a activității, manifestând curiozitate și interes;

Anexe color:

 • Anexa nr. 1  Mesajul (9 pagini, format JPG)
 • Anexa nr. 2  Imagini importanța Focului din cele mai vechi timpuri ( 3 pagini format PDF)
 • Anexa nr. 3   Imagini obiecte care au legătură cu focul/producerea incendiului (6 pagini, format PDF )
 • Anexa nr. 4  Poster 112 ( 1  pagină, format JPG și PDF)
 • Anexa nr. 5 Imagini cu insigna pompierului  ( 1 pagină, format PDF)
 • Anexa nr. 6 Fișă de lucru Alfabetizare (1 pagină,  ( format PDF)
 • Anexa nr. 7 Fișe de lucru  Științe (1 pagină, format PDF)
 • Anexa nr. 8 Fișe de lucru  Arte (2 pagini, format PDF)
 • Anexa nr. 9 Fișe de lucru  Joc de masă (5 pagini, format PDF)
 • Anexa nr. 10  Fișe de lucru rezervă ( 4 pagini, format PDF)După achitare ai posibilitate de a descărca fiecare din aceste materiale (Proiectul didactic și anexele) de până la 5 ori, timp de 24 ore