Repere conceptuale și practice privind elaborarea structurală a documentelor în grădiniță cod.AA0004VI

165,00 MDL

SUBIECT: Repere generale folosite la elaborarea de documente organizatorice (regulamente interne, fişe de post, scheme de încadrare a personalului, programe şi planuri de activitate, dări de seamă, note informative, corespondenţă ş.a.) şi de dispoziţie (ordine, indicaţii, hotărâri, procese-verbale, instrucţiuni,  ş.a.). Se propun EXEMPLE de documente pentru activitatea IET, adaptate în conformitate cu HG 618/1993

După achitare primești acces de descărcare la  2 fișiere identice. unul în format  Word  și unul PDF, conform descrierii produsului! Linkuri valabile 24 ore din momentul achitării

Reperele generale la elaborarea unui document se referă la modul de întocmire pentru documentele organizatorice (regulamente interne, fişe de post, scheme de încadrare a personalului, programe şi planuri de activitate, dări de seamă, note informative, corespondenţă ş.a.) şi de dispoziţie (ordine, indicaţii, hotărâri, procese-verbale, instrucţiuni,  ş.a.)

Prevede recomandări privind:

 1. Modul de amplasare a emblemei și denumirii instituției pe documente;
 2. Locul și modul de scriere a datei pe documente, a numărului de înregistrare a documentului;
 3. Locul amplasării informației despre locul emiterii sau editării documentului;
 4. Locul amplasării informației despre destinatarii documentului;
 5. Locul amplasării emitentului, a semnăturii și parafei documentului;
 6. Locul  și modul amplasării titlului  și textului propriu-zis, mențiunile despre anexe;
 7. Locul amplasării informației despre data intrării documentului în instituție;
 8. Modul de  respectare a dimensiunilor marginilor documentului;
 9. Reguli de înregistrare a documentelor;
 10. Repere privind elaborarea Ordinelor, inclusiv Șablon pentru ordin ;
 11. Repere privind elaborarea Hotărârilor, inclusiv Șablon pentru Hotărâre ;
 12. Repere privind elaborarea Proceselor-verbale (de ședință, de constatare, de predare-recepționare), inclusiv inclusiv Șabloane pentru toate tipurile de procese-verbale;
 13. Repere privind elaborarea Notei informative

Repere conceptuale și practice privind  EXEMPLELE de elaborare structurală a documentelor în grădiniță sunt în format digital,  Word, editabil (22 pagini), inclusiv o copie a aceluiași document în format PDF (22 pag).

La elaborarea Reperelor s-a ținut cont de prevederile GH 618/1993

 

Shopping Cart
Scroll to Top