Plan de învățământ pentru grupa I-a mică (2-3 ani) pentru anul de studii 2024-2025 cod.CE0037VI

270,00 MDL

SUBIECT: Exemplu de Plan de învățământ  pentru anul de studii 2024-2025 pentru grupa I-a mică (2-3 ani)
FORMAT: Fișier în format de doc. editabil, 13 pagini, font de text Times New Roman, 14

Plan pentru orientarea planificării personale pentru cadrele didactice din educația timpurie.

Poate fi modificat, adaptat, completat conform specificului instituției  și ale necesităților grupei. Se va atrage atenție deosebită la includerea acelor activități extracurriculare stabilite pentru întreaga instituție: concursuri, festivaluri, etc
Documentul în format textual și tabelar este elaborat în conformitate cu prevederile Planului-cadru pentru învățământul preșcolar  și a Ghidului de implementare a Planului-Cadru

Include compartimentele:

 • Dispoziții generale.
 • Cadrul de organizare și desfășurare a procesului educațional în IET.
 • Structura anului de studii.
 • Tipuri de activități, numărul total și durata acestora.
 • Regimul zilei (pe grupe de vârstă).
 • Plan de învățământ privind diversitatea generală a activităților desfășurate în grupă.
 • Plan de învățământ al activităților integrate și pe domenii specifice de activitate, pe grupă
 • Orarul orientativ săptămânal al activităților integrate și pe domenii specifice de activitate.
 • Plan de învățământ al activităților extracurriculare desfășurate în grupă.
 • Repartizarea orientativă a activităților extracurriculare, desfășurate în grupă.
 • Planul orientativ-tematic al activităților extracurriculare pentru trimestrul I ,II, III în grupă.
 • Plan de învățământ al activităților educaționale pentru perioada vacanțelor școlare în grupă (cu excepția vacanței de vară).

Programul de activitate al IET (propus în plan) este 10,5 ore

Shopping Cart
Scroll to Top