Plan de dezvoltare instituțională a IÎP cod.AA0029VI

300,00 MDL

SUBIECT: Exemplu de Plan de dezvoltare instituțională pentru instituția de învățământ preșcolar

FORMAT: Plan în format Word, editabil, 19 pagini, font de text Times New Roman, 14  (+ Varianta 2 a Planului de acțiuni 15 pagini, font de text Times New Roman, 14)

Planul Proiectului de dezvoltare a instituției pentru o perioadă de 5 ani, pentru participare la concursul  de director grădiniță

 

Proiectul planului de dezvoltare a instituţiei are următoarea structură:

  1.  Contextul general;
  2.  Analiza SWOT;
  3. Viziunea managerială;
  4. Priorităţi;
  5. Planificare operaţională,  a costurilor şi sursele de finanţare

Componentele 1) – 4) ale proiectului planului  sunt expuse  pe 5 file, conform prevederilor Regulamentului de organizare a Concursului. Componenta 5) este elaborată în formă tabelară și cuprinde: acțiuni, termeni de realizare, responsabili, parteneri, indicatori de rezultat și estimarea costurilor (se propun 2 variante de Plan pentru acțiuni =Componenta 5 a Planului)

Personalizează-ți Planul prin operarea de modificări, completări, adaptări și ajustări în funcție managementul actual al IET, de necesitățile, infrastructura și dotările instituției, de  numărul de grupe/ copii, de perspectivele de dezvoltare instituțională conform necesităților reale și de resursele financiare disponibile.

Achită și descarcă imediat (direct pe site și din mesajul primit pe poșta electronică indicată în procesul de completare a comenzii). Link valabil timp de 24 ore din momentul achitării

 

 

Shopping Cart
Scroll to Top